PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová, PhD.

Športový psychológ, mentálny tréner

Som vyštudovaná športová psychologička a antropologička. Od roku 2014 pôsobím ako športový psychológ a mentálny tréner v tenisovej akadémií Love4tennis Dominika Cibulkova Academy, kde sa venujem psychologickej príprave detí, mládeže a dospelých. Zároveň svoje vedomosti odovzdávam kondičným trénerom alebo trénerom rôznych špecializácií na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského.

Vo svojej praxi sa zameriavam na:

  • Poradenstvo v oblasti výberu vhodnej pohybovej aktivity a športu
  • Komplexnú psychodiagnostiku a monitoring psychických aspektov športového alebo pracovného výkonu
  • Poradenstvo v oblasti: efektívneho zvládania stresu, odstránenia psychických blokov, nežiadúcich návykov, kolísavého výkonu, prácou so sebavedomím, zvládaním panických a úzkostných stavov, ovládaním emócií a spracovávaním hnevu, problémami s pozornosťou, pamäťou, motiváciou, burnoutom, prácou s negatívnymi myšlienkami, poúrazovými stavmi športovcov, fóbiami a prekonávaním strachu z neúspechu a inými problémami súvisiacimi so zníženým športovým alebo pracovným výkonom
  • Poradenstvo v oblasti psychohygieny, zdravia a zdravého životného štýlu
  • Školenia pracovných alebo športových tímov

Ak potrebujete konzultáciu na základe výsledkov Vašej DNA analýzy v podobnom rozsahu, prosím kontaktujte nás prostredníctvom

emailu adriana.kaplanova@gmail.com   a konzultacie@dna4fit.sk

Teším sa na Vás