Ako vplýva nedostatok spánku na empatiu?


Čo sa môžete dozvedieť: 

Kto by netúžil po tom, aby ho ostatní uznávali a chápali? Takých, ktorí odpovedia, že by po takom niečom netúžili, bude zrejme len veľmi málo.

My, ľudia, sme spoločenské tvory, túžiace po láske a kontakte. Za týmito túžbami sa skrýva umenie empatie. Urobte si náš test a zistite stupeň vašej empatie. Zároveň máte možnosť dozvedieť sa, aký vplyv má nedostatok spánku na vašu empatiu.


 

Empatia

Podľa oficiálnej definície, vcítenie alebo empatia je zložitý emocionálny proces, premietnuť svoje vlastné "ja" do psychického obrazu inej osoby tak, že nastane súznenie a následné porozumenie postupujúce od emotívnej k racionálnej rovine. Vciťovanie sa, je podmienkou možnosti chápania druhého.

 

Za zdravého empatika sa považuje osoba, ktorá si uvedomuje, že dokáže vnímať emócie, jemné odtiene, podtexty, nevyslovené myšlienky, úmysly, sociálny priestor, interakcie, vzťahové chovanie, reč tela a gestá lepšie, ako sa považuje za obvyklé. Avšak, aj empatia by mala mať svoje hranice.

Dobrou správou je, že s empatickými schopnosťami sa dá behom života pracovať. Dajú sa zvyšovať alebo znižovať, podľa potreby.

 

Otestujte sa

Dnes sme pre vás pripravili niečo na odľahčenie. S naším testom zistíte stupeň vašej empatie a tiež, ako sa stať zdravým empatickým človekom, ktorý múdro pracuje so svojimi emóciami a nenecháva sa nimi premáhať.

 

Stačí odpovedať áno, alebo nie na nasledujúce otázky a dozviete sa viac o vašom stupni empatickosti

 1. Zvyčajne poznám, ako sa druhí cítia i keď sa to snažia zakryť.

2. Snažím sa vyhýbať konfliktom, lebo nechcem ublížiť druhým. Nechcem, aby sa cítili nepríjemne.

3. Interakcia medzi ľuďmi a zvieratami je pre mňa veľmi zaujímavá.

4. Ak sa dopustím nejakého spoločenského trapasu, rozladí ma to a snažím sa veci uviesť na správnu mieru.

5. Často vnímam emócie druhých a hlboko sa ma to dotýka.

6. Mám zmysel pre humor.

7. Rozumiem si s deťmi.

8. Rozumiem si so zvieratami.

9. Často mám voči druhým nežné, ochranné pocity.

10. Keď mám s niekým konflikt, mám tendenciu hovoriť o tom až do hĺbky s treťou osobou.

11. Mám bohatý vnútorný život a rád/rada som so svojimi myšlienkami a nápadmi.

12. Často potrebujem získať odstup od potrieb druhých a dobiť svoje emocionálne potreby.

13. Viem komunikovať s hanblivými ľuďmi.

14. Umenie, hudba a literatúra sa ma hlboko dotýkajú.

15. Mám schopnosť intenzívne sa sústrediť na činnosť, ktorá ma baví a teší.

Vyhodnotenie (Toto hodnotenie nemá za úlohu vystrašiť. Cieľom je zamyslieť sa nad sebou a nad schopnosťou vžiť sa do pocitov druhých.)

 

10-15 odpovedí "áno"

Radíte sa do kategórie vysokej empatie. Odporúčame vytvoriť si hranicu, pri ktorej môžete úspešne pracovať s emóciami a používať sebaregulačné schopnosti, ak sa cítite pohltený vlastnými pocitmi. Je to ako s akýmkoľvek iným talentom či nadaním. Vaša vysoká úroveň empatie má svoje výhody i nevýhody. I keď je pre vás veľmi jednoduché súcitiť s vaším okolím, je možno dobré zapracovať na zdravom súcitení. Extrémy môžu spôsobovať vyčerpanosť a iné vedľajšie efekty.

 

6-9 odpovedí "áno"

Tento výsledok vás umiestňuje do zlatého stredu. Vaše empatické schopnosti nie sú ani príliš veľké, ani príliš malé. Zlatá stredná cesta by vám mala pomáhať dobre pracovať s vlastnými pocitmi. Avšak, vždy je možnosť posunúť sa ďalej. Posilnením či zvýšením vašej citlivosti sa vám nepochybne otvoria nové obzory.

 

0-5 odpovedí "áno"

Zrejme patríte do skupiny menej empatických ľudí. Dôvodov prečo tomu tak je, môže byť viacero. Výchova, prostredie v ktorom žijete, vaša práca na sebe samom/samej.

Zrejme vás emócie a problémy druhých nijak zvlášť nezaujímajú. Alebo si ich neuvedomujete. Nemusí to byť trvalý stav. Možno sa cítite zahltený prívalom rôznych emócií, ktoré sú okolo vás a vašou obrannou reakciou môže byť uzavretie sa do seba. Pokiaľ budete na sebe pracovať, môžete veľa zmeniť. Viac empatického správania vám môže prinesiesť viac šťastia do vášho života.

 

Empatia a spánok

Čím menej spíme, tým viac klesá naša empatia smerom k ostatným. Určite poznáte, ako sa zvyknete cítiť po prebdenej noci. Nielenže ste unavení, ale váš stav negatívne ovplyvňuje  vaše sociálne väzby. Taktiež môžete mať tendenciu sa ľudí strániť.

Spánok je prirodzený biologický proces, ktorý sa strieda so stavom bdelosti. Zatiaľ čo spíme, prebiehajú v našom tele rôzne fyziologické procesy. Sú ľudia, ktorí spia kratšie a sú fit a naopak ľudia, ktorí bez dlhého spánku nevedia naplno fungovať.

Je dôležité naslúchať svojím vnútorným hodinám a spať tak dlho, aby ste sa ráno zobudili svieži a usmiati, pripravení vnímať život naplno a byť pritom dostatočne empatickí.

 


Čo ste sa mohli dozvedieť: 

Empatia má veľký vplyv na náš život. Je dobré vedieť si vytvoriť hranicu, pri ktorej môžete úspešne pracovať s emóciami a používať sebaregulačné schopnosti. Na empatiu má vplyv naše celkové zdravie i naše návyky. Napríklad nedostatok spánku našej empatii škodí.

Z našej analýzy DNA4fit sa dozviete ďalšie tipy pre spokojnejší život. Aký je váš spánkový cyklus a tiež ďalšie dôležité odporúčania.

O Vašej genetickej predispozícii sa dozviete v analýze BODY4FIT+


 

Použité referencie:

Umění empatie 

Kompletní průvodce nejdůležitejší schopnosti pro život

Autor Karla McLaren

 

Spánkem ke zdraví.

Zlepšete svůj spánek, zlepšete své zdraví

Katharina Lederle, MSc, PH.D.

 

Nutigenetická analýza DNA4fit+