MUDr. Danica Bezáková

lekárka, aromaterapeutka

Som lekárka bez plášťa a certifikovaná aromaterapeutka.

Vyše dvadsaťpäťročná ambulantná  prax praktického lekára pre dospelých, internistu  a lekára v pracovnej zdravotnej službe ma naučili, že liečiť fyzické telo bez toho, aby sme sa dotkli duše a pomohli odblokovať nespracované  emócie je prakticky nemožné. Od roku 2014 sa venujem štúdiu celostnej a psychosomatickej medicíny.

V rokoch 2012-2016 som pracovala ako lekár v oblasti preventívnej medicíny pre nadnárodnú korporátnu firmu aj v Nemecku, svoje skúsenosti som aktívne prezentovala na medzinárodných kongresoch WONCA vo Florencii, v Paríži a v Basilei.

Pri diagnostike účinne spájam exaktné moderné vyšetrovacie a zobrazovacie metódy s bioimpedančnými metódami, skenovaním biomarkerov na základe elektrodermálnej galvanickej aktivity ľudskej kože a  alternatívnou jemnou prácou s klientovým podvedomím. V rámci liečby som sa plne otvorila človeku najprirodzenejšej prírodnej ceste a najmä podpore zdravia 100% čistými esenciálnymi olejmi.  Aktívne participujem pri tvorbe nadštandardných preventívnych programov v medicínskom zariadení Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi.

Súčasťou mojich konzultácií je napríklad:

  • Spoločný rozbor výsledkov DNA4fit analýzy a poradenstvo v nasmerovaní prioritných krokov pri úprave životosprávy a wellness návykov
  • Odporučenie prípadných vhodných doplňujúcich laboratórnych a klinických medicínskych vyšetrení  a následné zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu klienta
  • Komplexné aromaterapeutické poradenstvo k manažovaniu emočných stavov a nálad, ako i  k podpore preventívnych opatrení na dlhodobé zachovanie zdravia
  • Poradenstvo v oblasti výberu vhodnej pohybovej aktivity a športu
  • Nasmerovanie pri výbere produktov v rámci všeobecnej  preferencie prírodných riešení
  • Poradenstvo v oblasti ergonomických návykov pri práci i v bežnom živote

Ak potrebujete konzultáciu na základe výsledkov Vašej DNA analýzy v podobnom rozsahu, prosím kontaktujte nás prostredníctvom

emailu danica.bezakova100@gmail.comkonzultacie@dna4fit.sk