Konzultácia výsledkov DNA testu - 60 min.

Nájdite si čas na seba a svoje zdravie

Ponúkame vám možnosť objednať si 60 minútovú konzultáciu výsledkov vašej DNA analýzy. Odporúčame osobnú konzultáciu ale môžete si zvoliť aj telefonickú alebo videohovor. Naším cieľom je vysvetliť výsledky DNA analýzy, zodpovedať všetky otázky a pomôcť s ešte väčšou personalizáciou odporúčaní podľa Vašich osobných preferencií. Výsledkom konzultácie je spravidla detailnejšia úprava jedálnička, športové odporúčania ako aj návrh osobného suplementačného programu z nami vybranej zostavy výživových a iných svetových výrobkov od popredných slovenských a európskych výrobcov.

Druh konzultácie:
Vyberte jednu z možností
Cena:
Počet
Kedy je pre vás konzultácia vhodná? 

- ak máte problém jasne pochopiť výsledky DNA analýzy a preferujete osobné stretnutie,
- ak potrebujete Váš osobný stravovací program ešte viac prispôsobiť vašim aktuálnym potrebám,
- ak potrebujete poradiť ako správne uchopiť vaše DNA výsledky,
- ak chcete získať prístup k našim špecialistom.

 

Kedy potrebujete konzultáciu v trvaní 120 min?

- ak ste vrcholový športovec, máte diagnostikované závažné resp. dlhodobé ochorenie alebo ak máte špeciálne požiadavky,
- ak potrebujete na konzultáciu viac času ako 60 min.

 

Ako konzultácia funguje? 

Po vyplnení online formulára, ktorý vám príde na email, si náš odborník preštuduje vaše ciele a problémy. Následne si online zarezervujete termín konzultácie. Deti do 18 rokov môžu absolvovať konzultáciu len v sprievode (za účasti rodiča) alebo rodičom poverenej dospelej osoby.