PaedDr. Oliver Poór dipl. f.

Fyzioterapeut, tréner

Už viac ako 10 rokov pomáham klientom pri riešení bolesti svalov a kĺbov, zlepšovaní zdravia a formovania postavy. Svoje vedomosti som odovzdával budúcim trénerom ako pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2017 som založil spoločnosť Zdravo a Fit zameranej na vzdelávanie trénerov a fyzioterapeutov na špecializovaných odborných kurzov. Svoje vedomosti odovzdávam ďalej prostredníctvom vedecko výskumnej činnosti a lektorskej činnosti. V roku 2019 som s kolegami otvorili Fyziocentrum Zdravo a Fit. Spoločne sme pomohli stovkám klientov pri zmene ich životného štýlu.

Vo svojej dennej praxi sa zameriavam na:

  • Diagnostiku pohybového aparátu ako základ liečby bolesti pohybového aparátu
  • Analýzu stravovacích návykov a tvorbu individualizovaných stravovacích plánov
  • Tvorbu rehabilitačných a tréningových plánov podľa našej unikátnej metodiky fyziotréningu
  • Poradenskú činnosť pri vyhodnocovaní lifestylových genetických analýz

Naše Fyziocentrum Zdravo a Fit je unikátne tým, že vďaka kombinácií trénerstva, fyzioterapie a výživového poradenstva dokážeme klientom poskytnúť komplexný prístup pri odstraňovaní následkov nezdravého životného štýlu. Mojou najväčšou výzvou a motiváciou do ďalšej práce sú pozitívne referencie spokojných klientov pri odstraňovaní ich dlhoročných zdravotných problémov.

Ak potrebujete konzultáciu na základe výsledkov Vašej DNA analýzy, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu oliverpoor55@gmail.comkonzultacie@dna4fit.sk

alebo tel. +421 915 223 599

 Teší sa na Vás Oliver Poór a celý Zdravo a Fit tím.