GENeticky GENiálni s Lenkou Cermanovou


Čo sa môžete dozvedieť: V živote často nerozhoduje pohlavie, miesto kde sa narodíte či váš vek. Niekedy rozhoduje váš genetický potenciál, ktorý zdedíte a taktiež aj chuť, s ktorou ho chcete rozvíjať. GENeticky GENiálnych ľudí možno nestretávame každý deň, ale keď sa tak stane, ostane po nich vo svete vždy nejaká stopa. Sú to ľudia, ktorí svojim zápalom a tým, v čo veria a čo robia, inšpirujú ostatných. Prinášame vám rozhovor s jedným z nich.


 

Lenka Cermanová je chemička s vášňou pre nutrigenomiku a črevný mikrobióm. Je to úspešná podnikateľka, ktorá je odhodlaná zmeniť svet. Dnes. Lebo ako rada hovorí: „Nemá čas, strácať čas“. Vo svojich tridsiatich rokoch je spolumajiteľkou spoločnosti Symptomedica, ktorá prevádzkuje ambulanciu so zameraním na diagnostiku črevného mikrobiómu, ktorý zohráva významnú úlohu v prevencii civilizačných ochorení. Spolu so svojim kolektívom v nej pomáha ľuďom odhaliť príčiny ich ťažkostí a zmeniť tak ich životy k lepšiemu.

 

Verím, že každému, kto sa pozrie na tvoju fotku pri tomto rozhovore napadne otázka, prečo? Prečo si sa po strednej škole nevybrala napríklad do Milána alebo Paríža a nestala sa modelkou, ale si tu a pomáhaš ľudom zmeniť ich osud a aj to najdôležitejšie, čo máme - zdravie?

Ďakujem za milý kompliment. Nad týmto som sa však nikdy nezamýšľala. Skôr sa samej seba pýtam, prečo som nešla na medicínu, ale skončila na chemicko-potravinárskej fakulte.

 

Kedy a ako sa teda v hlave mladého a ambiciózneho dievčaťa zrodila myšlienka zmeniť svet?

Začalo to v období vysokej školy, kedy som sa dostala k údajom WHO o počte ľudí trpiacich na civilizačné ochorenia. Bolo to niekde medzi 30-40% svetovej populácie a nadobúdalo to epidemiologické rozmery. Pritom, mnohým civilizačným chorobám sa dá úspešne predchádzať a riziko ich vzniku znižovať vedomou činnosťou. Začali ma tiež zaujímať údaje štatistického úradu SR. Boli podobne hrozivé. Dnes tu máme epidémiu civilizačných ochorení.

 

A toto bol podnet, vďaka ktorému si si teda vybrala svoju profesijnú cestu?

Vlastne áno, moja cesta viedla cez dietológiu a stravu k črevnému mikrobiómu a od mikrobiómu na nutrigenomiku.

Začalo to snahou o zlepšenie môjho zdravotného stavu. U mňa to bola dermatitída a tráviace problémy spôsobené hypersenzitivitou na niektoré potraviny, ktoré ale neboli ani napriek dlhodobej starostlivosti a pravidelným návštevám u gastroenterológa a dermatológa vyriešené. Rovnako tak nebola odhalená ich podstata. Ja som si zároveň všimla, že môj problém vôbec nie je ojedinelý. Naopak, zistila som, že podobným problémom čelí obrovská skupina ľudí. Nemali však toľko informácií, znalostí, skúseností a ani možností, aby si dokázali pomôcť. Preto som sa neustále samo-vzdelávala. Absolvovala som certifikovaný

kurz dietológie, po dobu 1,5 roka. Študovala som chémiu a technológiu potravín v ČR, pracovala som v ambulancii porúch látkovej výmeny a metabolizmu, aby som získala potrebné skúsenosti a nakoniec som si otvorila vlastné zdravotnícke zariadenie- ambulanciu pre podporu a liečbu civilizačných ochorení.

Verím, že každý, kto má možnosť prispieť svojou troškou k zmene sveta, by tak mal rozhodne urobiť. Pre seba, pre tých, na ktorých nám záleží, ale aj pre ten zvyšok. Sme predsa súčasťou jedného celku.

 

V úvode som spomínala, že je tvojim cieľom meniť svet. Prezraď nám, je to podľa teba v tejto dobe ťažké?

Áno je. Ide to pomaly, postupne a je to z veľkej časti o myslení ľudí.

Veľmi by som si priala, napríklad zmeniť či pozitívne ovplyvniť myslenie lekárov. Pomohlo by to jednak skvalitniť služby a otvoriť nové možnosti liečebným či diagnostickým metódam. Zároveň by bolo skvelé, ak by aj samotní klienti vnímali výhody preventívneho pôsobenia oproti liečbe choroby, ktorá im znekvalitňuje a znepríjemňuje každodenný život.

 

Čo ťa na tvojej práci baví najviac?

Teší ma vedomosť, že cez nové postupy a nové zistenia sa dá podať pomocná ruka pacientom, ktorým sa ešte pred časom nedalo, respektíve nevedelo pomôcť. Napríklad, ak ich trápia dlhodobé nešpecifické tráviace ťažkosti.

Baví ma prichádzať na vzájomné prepojenia a objavovať súvislosti. Konzultovať s rôznymi odborníkmi, nahliadať do vedeckých článkov a využívať modernú diagnostiku, čoho výsledkom je personalizovaná, cielená a ukazuje sa, že aj veľmi efektívna liečba. Nie je asi väčšej motivácie, ako vidieť za sebou výsledky svojho snaženia.

A tiež ma veľmi teší, že sa kladie čoraz väčší dôraz na prevenciu a predchádzanie choroby ako takej, nakoľko je to dôležité pre dlhodobo udržateľné zdravie, ale aj z pohľadu ekonomického zaťaženia spoločnosti.

 

A čo tvoja špecializácia? Črevný mikrobióm a jeho súvis s rôznymi civilizačnými ochoreniami. Čo všetko už o tom v súčasnosti vieme a aké sú predpoklady pre klinické sledovanie do budúcnosti?

Mikróby žijúce v našom čreve hrajú veľmi dôležitú úlohu pre zachovanie celkového zdravia človeka. Ovplyvňujú naše psychické zdravie, trávenie i imunitu. Dokazujú to viaceré vedecké štúdie, v ktorých sa preukázalo priame prepojenie medzi mikrobiómom a obezitou, diabetom, depresiami, únavou, alergiami, tráviacimi ťažkosťami či autizmom.

Baktérie s našom čreve s nami komunikujú. Na stres reagujeme krútením či prelievaním čriev, na ťažkú alebo kontaminovanú stravu úpornými hnačkami a na málo vlákniny v strave zápchou. Veľmi dobre si pamätajú a zapisujú všetky naše excesy, ako je napríklad konzumácia návykových látok, užívanie antibiotík, nevyvážená strava. No a na základe týchto zmien vieme predikovať ochorenie či odhaliť podstatu pretrvávajúcich ťažkostí. Tieto zmeny sú odhalené práve už spomínanou analýzou mikrobiómu čreva.

Je toho stále veľa, čo o množstve, funkcii a vzájomných vzťahoch baktérií ukrytých v našich črevách nevieme, ale nakoľko je štúdium mikrobiómu aktuálne najzaujímavejšia oblasť vedy

a venuje sa jej obrovská pozornosť špičkových odborníkov v rôznych krajinách, v krátkej budúcnosti predpokladám ďalšie, veľmi ťažiskové a smerodajné odhalenia.

 

Dokážeš sa odosobniť a neprežívať s klientmi ich problémy?

Nie, skoro vôbec. Mám vysoký emočný kvocient, čo znamená, že som silne empatická.

Pozitívne na tom je, že mám veľké pochopenie k ľudskej prirodzenosti, čo mi umožňuje zavčasu reagovať na problémy a obavy iných ľudí a pomôcť im. Negatívnou stránkou ale je, že som často veľmi smutná kvôli iným ľuďom. Trápia ma ľudia trpiaci na ťažké a nevyliečiteľné choroby. Takzvane si ich “nosím so sebou domov“. Čo nie je správne ani dobré. Aj preto som založila Symptomedicu. Jednak, aby sa oni mali na koho obrátiť, pretože mnohí majú svoje zdravie stále vo svojich rukách a jednak, aby som s prípadmi nebola v priamom kontakte, ale sprostredkovane, cez našich odborníkov. Sú to špičkoví lekári, ktorí sa už počas svojej praxe stretli s naozaj všeličím a vedia empaticky pomôcť, no napriek tomu si neodnášajú domov „batôžtek problémov“ z ambulancie.

Keď som bola mladšia, považovala som vysoké EQ za hotové prekliatie. Dnes už ale viem, že má svoje výhody. Umožňuje mi ľahšie budovať vzťahy, komunikovať úprimne a rýchlejšie si získať dôveru iných ľudí, napríklad aj ľudí v tíme.

Výskumy dokonca ukazujú, že existuje silná spojitosť medzi emocionálnym kvocientom a životným či kariérnym úspechom, tak snáď som na dobrej ceste.

 

Čo by si poradila tým, ktorí váhajú pozrieť sa do seba, spoznať svoje genetické predispozície alebo odhaliť príčiny svojich problémov?

Nech neváhajú.

Po prvé, nevedomosť nás neochráni pred tým, čo sa už v tele deje, respektíve môže udiať. Je lepšie vedieť, mať to vo svojich rukách a znížiť riziko vzniku nejakej choroby, respektíve jej účinne predchádzať.

Po druhé, že sa naozaj nemajú čoho báť. Gény nás predisponujú, ale nie sú niečo ako “nezvratný osud“. Naopak. Cieľom nutrigenomiky, respektíve nutričných genetických analýz je zistiť, čo je zapísané v našich génoch, teda čo sme podedili po rodičoch, aby sme s týmito takpovediac “ rozdanými kartami “ mohli zahrať tú najlepšiu hru, optimálne z nej vyjsť ako víťaz. Expresia génov do veľkej miery závisí od bioaktívnych látok v potravinách. To znamená, že to, či sa jednotlivé zdedené génové predispozície prejavia, má do veľkej miery na svedomí skladba našej stravy. Genetika naozaj nie je definitívny verdikt. Aj klient, ktorý má v génoch zapísané riziko nadváhy, zlý metabolizmus laktózy, sklon k vzniku zápalov, alebo je vytrvalostný typ, lenže on chce robiť silové športy, nemusí upadať do smútku. Stále to má možnosť ovplyvniť, len na to bude musieť vyvinúť väčšie úsilie, napríklad v porovnaní s bratom, kolegom či kýmkoľvek iným. Úžasné však je, že má tu vedomosť a môže s ňou pracovať.

 

Genetické analýzy ako rutinné testy? Je to hudbou budúcnosti alebo je to možné už teraz?

Presne 20 rokov dozadu, v roku 2000, sa vedcom podarilo prvýkrát zmapovať a identifikovať celý ľudský genóm. Bol to obrovský pokrok v oblasti genetiky, ale dovolím si tvrdiť, že aj

začiatok novej éry pre medicínu. Tento úspech je totiž nesmierne dôležitý pre proces vývoja nových liekov, pre personalizáciu medicíny ale aj ďalšie aspekty zdravotnej starostlivosti.

Medicína môže využívať znalosti genetiky nie len na predpovedanie vzniku a vývoj ochorenia, ale aj k následnej vysoko individualizovanej terapii, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného zvládnutia ochorenia a elimináciu možných nežiadúcich účinkov terapie.

Myslím si preto, že v budúcnosti budú takéto genetické vyšetrenia rutinnou praxou. Každé dieťa pri narodení obdrží svoju (svoj návod na život) a do 2.-3. roku života, kedy dôjde k ustáleniu tvorby črevnej mikrobioty dôležitej pre našu imunitu, aj genetickú analýzu črevného mikrobiómu.


Čo ste sa dozvedeli: Naozaj sa nemusíte báť odhaliť svoje genetické predispozície, rovnako ako poznať svoj aktuálny stav. Je to prvým predpokladom na úspešné nasmerovanie svojho života k dlhodobo udržateľnému zdraviu. Lenka Cermanová, spolu s celým tímom Symptomedica, verí v silu prevencie, nemá čas strácať čas a tak sa neustále vzdeláva v nových diagnostických metódach a prístupoch, aby tak klientom spoločne ako tím poskytovali dokonalý, personalizovaný prístup k riešeniu ich problémov. Analýza je doplnením skladačky preventívnych testov, ktoré môžu pomôcť ľuďom detailnejšie pochopiť ich telo a nasmerovať ich život k zdraviu. Lebo personalizovaná medicína nie je hudbou budúcnosti. Je tu, len ju treba naplno využívať.


Ďakujeme Lenke za rozhovor a držíme palce v jej snoch a plánoch.

balíček Junior

TIP od DNA4fit: Konzultácia výsledkov DNA testu

Naším cieľom je vysvetliť výsledky DNA analýzy, zodpovedať všetky otázky a pomôcť s ešte väčšou personalizáciou odporúčaní.