Konzultácia Šport+

Konzultácia šport + je vhodná pre vrcholových aj hobby športovcov. Na základe výsledkov testu DNA s našimi odborníkmi navrhneme úpravy tréningového procesu a odporučíme doplnkovú diagnostiku, preventívne a konziliárne vyšetrenia podľa športovej úrovne/výkonnosti v rozsahu biochémia, analýza zloženia tela, spiroergometria, ergometria - laktát, antropometria, orientačná spirometria, výskoková ergometria, wingate test a iné podľa aktuálnej ponuky.
(Nákup konzultácie Šport+ je podmienený nákupom/absolvovaním testu DNA BODY4FIT+)

Druh konzultácie:
Vyberte jednu z možností
Cena:
Počet

"DNA4Fit je vysokohodnotná jednorazová investícia pre každého, kto hľadá skutočne personalizované poradenstvo v oblasti zdravia, výživy a športu."

 

Kedy je pre vás konzultácia vhodná? 

- ak máte problém jasne pochopiť výsledky DNA testu a preferujete konzultáciu,
- ak potrebujete Váš osobný tréningový plán ešte viac prispôsobiť Vašim aktuálnym potrebám,
- ak chcete získať prístup k našim špecialistom.

 

 
Ako konzultácia funguje? 

Po vyplnení online formulára, ktorý vám príde na email, si náš odborník preštuduje vaše ciele a problémy. Následne si online zarezervujete termín konzultácie. Deti do 18 rokov môžu absolvovať konzultáciu len v sprievode (za účasti rodiča) alebo rodičom poverenej dospelej osoby.